Snowdonia String Quartet Available for events across North Wales

More information

Welcome to Snowdonia String Quartet

Sefydlwyd Pedwarawd Llinynnol Eryri gan Katherine Betteridge a Chris Atherton yn 2003. Rydym yn gerddorion cymwys, proffesiynol, sydd wedi bod yn cyd-berfformio ers blynyddoedd lawer ac yn gyfarwydd ag addasu i amrywiaeth o achlysuron cymdeithasol pwysig.

Mae gennym repertoire helaeth o gerddoriaeth sy'n cwmpasu sbectrwm eang o genres cerddorol.

Digwyddiadau nodedig ar gyfer y pedwarawd fu:

  • Cyrraedd rhif dau yn rhestr fer categori Adloniant ar gyfer Gogledd Cymru yng Ngwobrau Priodas Genedlaethol Cymru yn 2011.
  • Yn cyfeilio i Bryn Fôn yn yr Eisteddfod Genedlaethol Dinbych yn 2013. Darlledwyd hwn ar S4C.
  • Perfformiadau corfforaethol gyda Ruby Wax yn siaradwr gwadd.
  •  Perfformiadau yn RAF Fali a fynychwyd gan Dywysog a Thywysoges Cymru.

Test

what we offer

 
Offerynnau ar fainc
Digwyddiadau
 
Y pedwarawd yn sefyll gydag offerynnau
Partis
 
Offerynnau Llinynnol ar biano
Corfforaethol